bootstrap responsive templates

ΑΙΩΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο άνεμος είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο προκαλείται από την περιστροφή της γης, την διαφορά πίεσης στην ατμόσφαιρα και τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των υδάτων και της στεριάς.

Από τα αρχαία χρόνια, η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και τις ανάγκες του ανθρώπου. Αρχικά με τους ανεμόμυλους και τα ιστιοφόρα σκάφη και, πλέον, στη σύγχρονη εποχή η μετατροπή αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές, όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολύ αργότερα οι ανεμόμυλοι στην ξηρά. Ονομάζεται αιολική γιατί στην ελληνική μυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός του ανέμου.

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα. 

Αιολικά Πάρκα ή Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3 πτερυγίων, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400kW. Όταν εντοπιστεί μια ανεμώδης περιοχή – και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις και μελέτες – για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού τοποθετούνται μερικές δεκάδες ανεμογεννήτριες, οι οποίες απαρτίζουν ένα "αιολικό πάρκο". Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας διαρκεί 1-3 μέρες. Αρχικά ανυψώνεται ο πύργος και τοποθετείται τμηματικά πάνω στα θεμέλια. Μετά ανυψώνεται η άτρακτος στην κορυφή του πύργου. Στη βάση του πύργου συναρμολογείται ο ρότορας ή δρομέας (οριζοντίου άξονα, πάνω στον οποίο είναι προσαρτημένα τα πτερύγια), ο οποίος αποτελεί το κινητό μέρος της ανεμογεννήτριας. Η άτρακτος περιλαμβάνει το σύστημα μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια ο ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο. Τέλος, γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την προστασία εγκαταστάσεων παραγωγής αιολικής ενέργειας:

  • MCBs ειδικών εγκαταστάσεων. Θερμική και μαγνητική προστασία των καλωδιώσεων και των μηχανημάτων, τόσο στην AC πλευρά όσο και στη DC πλευρά.
  • Διακόπτες Φορτίου AC/DC. Ένας διακόπτης φορτίου δίνει την δυνατότητα απομόνωσης του φορτίου από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. 
  • Inverter. Ο μετατροπέας τάσεως είναι η μονάδα όπου μέσω ηλεκτρονικών ισχύος και γεφυρών μετατρέπει την παραγόμενη DC τάση σε AC
  • Όργανα παρακολούθησης. Μετρητές ενέργειας, Αναλυτές δικτύου και όλων των ηλεκτρικών μεγεθών, Συστήματα άμεσης ή απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου όλων των ηλεκτρικών μεγεθών. 
  • Προστασία Υπερτάσεων. Καθότι η εγκατάσταση είναι εξολοκλήρου εκτεθειμένη σε όλα τα καιρικά φαινόμενα και λόγω όλων των φορτίων που διαχειρίζεται, η αντικεραυνική προστασία από υπερτάσεις και υπερεύματα τόσο περιβαλλοντικών παραγόντων τόσο και του κυκλώματος θεωρείται αναγκαία. 
  • Ερμάρια τοποθέτησης. Τα πολυεστερικά ερμάρια, ενισχυμένα με ίνες υάλου και με εγγυήσεις 20 χρόνων, είναι το πλέον πιο σημαντικό κομμάτι της εγκατάστασης καθώς φιλοξενεί όλες τις συσκευές του κυκλώματος προστασίας.

Μικρά Αιολικά Πάρκα

Η ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ παρέχει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη, μελέτη, αδειοδότηση και υλοποίηση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετρήσεις ενεργειακού δυναμικού υδατορευμάτων: Η εταιρία μας διαθέτει εργαστήριο μέτρησης παροχής σε υδατορέματα. Η μέτρηση της παροχής είναι ουσιώδης για τον προσδιορισμό της ενεργειακής παραγωγής των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

Μελέτη μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών: Περιλαμβάνει ενεργειακή μελέτη, βελτιστοποίηση Μ.Υ.Σ, επιλογή εξοπλισμού, καθώς και όλες τις μελέτες εφαρμογής για την κατασκευή των έργων. Χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας λογισμικά καθώς και η πολύτιμη εμπειρία των στελεχών της εταιρίας μας.

Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών: Περιλαμβάνει την έκδοση κάθε άδειας που απαιτείται σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η εταιρία μας αναλαμβάνει κάθε στάδιο αδειοδότησης ενός Μ.ΥΗ.Σ οποιουδήποτε μεγέθους.

Υλοποίηση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών Μ.ΥΗ.Σ: Η συνεργασία με την ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ πριν και κατά την υλοποίηση ενός υδροηλεκτρικού σταθμού εξασφαλίζει στον επενδυτή την βέλτιστη επιλογή εξοπλισμού, την άρτια οργάνωση και υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του έργου, τον έλεγχο και την παραλαβή των εργασιών και του εξοπλισμού του έργου, την εξασφάλιση λειτουργικών συμβολαίων συντήρησης.

Διεύθυνση:

Πέτρου Ράλλη 234, Νίκαια

Επικοινωνία

Email: info@hellasnrg.gr                 Τηλέφωνο: (210) 4910550