html5 templates

ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΨΥΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Τα κυριότερα συστήματα θέρμανσης – ψύξης που χρησιμοποιούνται στα κτίρια είναι συνήθως το σύστημα κεντρικής θέρμανσης (με πετρέλαιο ή υγραέριο) και τα κλιματιστικά A/C (θερμού και ψυχρού αέρα). Τα συστήματα αυτά είναι ενεργοβόρα και για αυτόν το λόγο πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους ώστε να μην καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια.

Συστήματα Κεντρικής Θέρμανσης

Το πιο διαδεδομένο σύστημα κεντρικής θέρμανσης είναι με θερμό νερό χαμηλών θερμοκρασιών. Στις εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιείται ένας λέβητας ο οποίος θερμαίνει το νερό που κυκλοφορεί στα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) με καύση πετρελαίου.

Το βασικότερο βήμα για εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα αυτά είναι η σωστή και τακτική συντήρηση και η ρύθμιση του συστήματος καυστήρα/λέβητα, εφόσον έτσι εξασφαλίζεται ψηλή απόδοση του συστήματος. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο συντηρητή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στην αρχή ή στο τέλος της χειμερινής περιόδου και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των θερμαντικών σωμάτων θα πρέπει να γίνεται περιοδική εξαέρωση. Η εξαέρωση γίνεται με σκοπό να απομακρυνθεί από το σώμα ο παγιδευμένος αέρας ο οποίος δεν επιτρέπει στο νερό να κυκλοφορεί ελεύθερα. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αφού μέρος της επιφάνειας του καλοριφέρ (συνήθως το πάνω μέρος του) είναι κρύο σε αντίθεση με την υπόλοιπη επιφάνειά του που είναι ζεστή.

Η αποδοτικότητα των σωμάτων μπορεί επίσης να βελτιωθεί με το περιοδικό καθαρισμό των εσωτερικών πτερυγίων του με τη βοήθεια ειδικής βούρτσας

Με στόχο επίσης τη μείωση της άσκοπης σπατάλης ενέργειας, η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να ελέγχεται αυτόματα από εσωτερικό θερμοστάτη χώρου. Ο θερμοστάτης του συστήματος θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σε θέση αντιπροσωπευτική της θερμοκρασίας του χώρου και όχι κοντά σε καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του και να ρυθμίζεται στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία που ικανοποιεί τις συνθήκες άνεσης των ενοίκων. Συνήθως μια ρύθμιση στους 20 βαθμούς Κελσίου είναι ικανοποιητική. Οι προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες παρέχουν επίσης τη δυνατότητα ταυτόχρονου προγραμματισμού της περιόδου λειτουργίας του συστήματος και της επιθυμητής θερμοκρασίας για κάθε περίοδο. 

Mobirise

Γνωρίζετε ότι ...

Σε μια περίοδο οκτώ ωρών λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, για κάθε βαθμό θερμοκρασίας που χαμηλώνετε το θερμοστάτη, επιτυγχάνετε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 2%.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε χώρους όπου δεν υπάρχουν τοποθετημένοι θερμοστάτες επιβάλλεται η χρησιμοποίηση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα. Οι θερμοστατικές βαλβίδες ρυθμίζουν την κυκλοφορία του ζεστού νερού στο καλοριφέρ ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου με σκοπό να αποφεύγεται η υπερθέρμανση.

Σημαντικό είναι εξάλλου να εντοπίζονται και να διορθώνονται αμέσως τυχόν διαρροές νερού από το σύστημα και να μονώνονται οι σωληνώσεις ζεστού νερού, ειδικά αυτές που βρίσκονται εκτεθειμένες στο εξωτερικό περιβάλλον.

Υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι τρόποι για εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, οι οποίοι δεν απαιτούν καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση αλλά αφορούν αποκλειστικά τη σωστή συμπεριφορά των χρηστών τους.

Mobirise

Συστήματα κλιματισμού/ Δροσισμού

Η επιλογή των κλιματιστικών θα πρέπει πάντοτε να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη της ενεργειακή τους απόδοση και τις ανάγκες του χώρου. Δεδομένης της ευρείας χρήσης των κλιματιστικών, ειδικά για σκοπούς ψύξης χώρου, τα κλιματιστικά ψηλής ενεργειακής απόδοσης παρέχουν τη δυνατότητα σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας

Επιπλέον, το σύστημα INVERTER επιλέγει την κατάλληλη συχνότητα λειτουργίας του κλιματιστικού μηχανήματος μεταβάλλοντας την ψυκτική/θερμική απόδοσή του ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου, εξοικονομώντας έτσι σημαντικά ποσά ενέργειας.

Η αποδοτική λειτουργία των κλιματιστικών σχετίζεται πάντοτε με τη σωστή συντήρησή τους από εκπαιδευμένο συντηρητή. Με την τακτική συντήρηση μπορούμε να επισημάνουμε έγκαιρα τις αιτίες βλαβών, να διατηρήσουμε το σύστημα σε μέγιστη ενεργειακή απόδοση και να επιμηκύνουμε τη ζωή των μηχανημάτων. 

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων είναι επίσης σημαντικός για την καλή λειτουργία των κλιματιστικών. Τα φίλτρα είναι καλό να καθαρίζονται μία φορά το μήνα. Η διαδικασία καθαρισμού τους είναι πολύ απλή. Ο καθαρισμός των φίλτρων συστήνεται εξάλλου και για λόγους υγείας. 

Σημαντικό είναι εξάλλου να εντοπίζονται και να διορθώνονται αμέσως τυχόν διαρροές ψυκτικού, να αντικαθίστανται τυχόν κατεστραμμένες μονώσεις στις σωληνώσεις και οι χρήστες να ζητούν αμέσως βοήθεια ειδικών σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται προβλήματα στη λειτουργία τους. 

Για τις ανάγκες δροσισμού, αξίζει εξάλλου να διερευνηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης ανεμιστήρων οροφής αντί των κλιματιστικών. Ο ανεμιστήρας οροφής δροσίζει, ενώ καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια (όση και ένας κοινός λαμπτήρας φωτισμού). Η σκίαση των παραθύρων συνεισφέρει επίσης στο δροσισμό των κτιρίων. 

Υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι τρόποι για εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα κλιματισμού, οι οποίοι δεν απαιτούν καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση αλλά αφορούν αποκλειστικά τη σωστή συμπεριφορά των χρηστών τους.

Διεύθυνση:

Πέτρου Ράλλη 234, Νίκαια

Επικοινωνία

Email: info@hellasnrg.gr                 Τηλέφωνο: (210) 4910550