Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΛΕΓΧΟΙ | Θερμογραφικός Έλεγχος

Θερμογραφικός Έλεγχος

Από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους πρόληψης και αποκατάστασης προβλημάτων σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και ο έλεγχος απωλειών θερμότητας σε κτίρια είναι η μέθοδος του θερμογραφικού ελέγχου.

Η ανωτέρω μέθοδος έλεγχου και πρόληψης έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και η εφαρμογή της τόσο για τον έλεγχο και καλή λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όσο και για τον έλεγχο απωλειών θερμότητας σε κτίρια έχει αρχίσει και γίνετε απαραίτητη σε πολλές εγκαταστάσεις.

Τα αποτελέσματα της θερμογραφίας εκτιμώνται από τον αρμόδιο μηχανικό που εκτελεί τη θερμογραφία και αντίστοιχα διαμορφώνεται το πρόγραμμα συντήρησης του προς εξέταση εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα της μεθόδου θερμογραφίας είναι:

  • Ο έλεγχος από απόσταση σε πραγματικό χρόνο χωρίς να απαιτηθεί δηλαδή η επαφή με τα υπό τάση εξεταζόμενα δοκίμια – εξοπλισμό καθώς επίσης το γεγονός ότι ο ανωτέρω εξοπλισμός εξετάζεται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας
  • Μετατροπή των απρόβλεπτων βλαβών, σε προγραμματισμένες επισκευές ελεγχόμενου χρόνου και συμπιεσμένου κόστους
  • Εξάλειψη του υψηλού κόστος αποκατάστασης αιφνίδιων σταματημάτων
  • Δραστική μείωση του κινδύνου πυρκαγιών και ατυχημάτων
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και μικρότερη φθορά των εξαρτημάτων
  • Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής, δυνατότητα βιντεοσκόπησης προς ανίχνευση βλαβών ή ανωμαλιών της φυσιολογικής κατάστασης λειτουργίας και τέλος δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων.