Αρχική | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | Εξοικονόμηση Ενέργειας | HACV

θέρμανση, κλιματισμός, αερισμός

ΘΕΡΜΑΝΣΗ είναι ένα είδος εγκατάστασης θέρμανσης κτιρίων. Ονομάζεται η παραγωγή θερμότητας για τη θέρμανση χώρων ή/και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από ένα κεντρικό σύστημα εγκατεστημένο σε ένα κτίριο, πολυκατοικία ή συγκρότημα κτιρίων για το σκοπό αυτό.

Το κεντρικό αυτό σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο αλληλοσυνδεδεμένων συσκευών και οργάνων, και συγκεκριμένα από το λέβητα, τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή, τη δεξαμενή καυσίμων, τις διατάξεις ασφαλείας, τις σωληνώσεις, την καπνοδόχο και τα θερμαντικά σώματα.

Η ενέργεια που παράγεται μεταφέρεται στους διάφορους χώρους μέσω ενός θερμαντικού μέσου (νερό, ατμός, αέρας) ενώ η διανομή επιτυγχάνεται μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων ή αεραγωγών, ή ακόμη και με συνδυασμό και των δύο.

 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ονομάζεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της κίνησης, της καθαρότητας του αέρα ενός χώρου ο οποίος ονομάζεται κλιματιζόμενος. Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται σε ένα σύστημα κλιματισμού είναι:

  • Θέρμανση: είναι η διεργασία πρόσθεσης θερμικής ενέργειας (θερμότητας) στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια (βλ. θερμοστάτης).

  • Ψύξη: είναι η διεργασία αφαίρεσης θερμικής ενέργειας (θερμότητας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια (βλ. θερμοστάτης).

  • Ύγρανση: είναι η διεργασία πρόσθεσης νερού (υγρασίας) στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια.

  • Αφύγρανση: είναι η διεργασία αφαίρεσης νερού (υγρασίας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια.

  • Ανανέωση του αέρα: είναι η διεργασία λήψης εξωτερικού αέρα και απόρριψης αέρα από τους χώρους του κτιρίου, με σκοπό την αραίωση των αέριων προσμίξεων του αέρα και την εξασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

  • Καθαρισμός του αέρα: είναι η διεργασία αφαίρεσης των σωματιδιακών και βιολογικών προσμίξεων του αέρα με σκοπό τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Σε μια ευρύτερη έννοια, ο όρος μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή της ψύξης, θέρμανσης, εξαερισμού ή απολύμανσης που τροποποιεί την κατάσταση του αέρα. Σύστημα κλιματισμού είναι μια συσκευή, σύστημα ή μηχανισμός που σταθεροποιηθεί τη θερμοκρασία του αέρα και την υγρασία εντός της περιοχής που χρησιμοποιείται για την ψύξη, καθώς και τη θέρμανση ανάλογα με τις ιδιότητες του αέρα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, συνήθως με τη χρήση του κύκλου ψύξης αλλά μερικές φορές με τη χρήση της εξάτμισης, πλέον κοινώς άνεση για την ψύξη των κτιρίων και οχημάτων.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. Ο αέρας εσωτερικών χώρων κακής ποιότητας είναι ένα διαρκώς αυξανόμενο περιβαντολογικό πρόβλημα. Ο καθαρός αέρας είναι το κλειδί για μια υγιεινή ζωή καθώς οι άνθρωποι ξοδεύουν περίπου το 70-90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους. Το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται καθημερινά:

1 kg τροφής,

2 λίτρα νερό και

15.000 λίτρα αέρα!

Επιστημονικές έρευνες των τελευταίων ετών στα κτίρια του Λεκανοπεδίου της Αττικής, έδειξαν την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Συνδρόμου των Άρρωστων κτιρίων. Μετρήσεις ποιότητας εσωτερικού αέρα, που έγιναν σε Χειρουργεία Νοσοκομείων, έδειξαν πάνω από δυο φορές υψηλότερες από τις επιτρεπόμενες τιμές των βασικών ρύπων του όζοντος, οξειδίων του αζώτου, του διοξειδίου του θείου, του μονοξειδίου του άνθρακα και των αιωρούμενων σωματιδίων. Η έξαρση των συμπτωμάτων (πονοκέφαλοι, δερματικά συμπτώματα, μυϊκοί πόνοι, ναυτία, άσθμα, ζαλάδες και αλλεργίες) είναι μερικά από τα δυσάρεστα αποτελέσματα της νόσου, με όλες τις οικονομικές και παραγωγικές επιπτώσεις που επιφέρουν. Η υγεία όμως είναι το κυριότερο αγαθό, και σε αυτό θα πρέπει να εστιαστούμε, καθώς εκτός από τα παραπάνω συμπτώματα υπάρχει και άμεσος κίνδυνος της ανθρώπινης ζωής. Παγκοσμίως υπάρχει καταγεγραμμένο αρχείο με τους θανάτους που οφείλονται στο Σύνδρομο των Άρρωστων Κτιρίων.