Αρχική | Αυτόνομα ΦΒ συστήματα

Συστήματα Stand Alone

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι η κατάλληλη λύση για κάποιον ο οποίος είτε για προσωπικούς λόγους θέλει να επωφεληθεί από την άπλετη και δωρεάν ενέργεια του ήλιου ως επιλογή, είτε βρίσκεται πολύ μακριά από το δίκτυο της ΔΕΗ ως ανάγκη. Έτσι δεν συνδέονται στο δίκτυο της ΔΕΗ και δεν επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη με πάγια κόστη ή πτώσεις τάσεων του παροχέα (black out). Κατά αυτήν την έννοια δεν επιδοτούνται και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως επαγγελματικά ή επενδυτικά συστήματα.

Αυτά τα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα αποτελούν ίσως τις πληρέστερες εφαρμογές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας. Είναι εγκαταστάσεις που λειτουργούν αυτοδύναμα για την τροφοδότηση καθορισμένων καταναλώσεων, χωρίς να συνδέονται με μεγάλα κεντρικά ηλεκτρικά δίκτυα διανομής, από τα οποία θα μπορούσαν να αντλούν συμπληρωματική ενέργεια ή να στέλνουν την περίσσεια της παραγόμενης.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες η τεχνολογία αυτή είναι άμεσα εφαρμόσιμη και προσφέρει φθηνές και οικολογικές λύσεις είναι: 

  • Εξοχικές κατοικίες.
  • Απομακρυσμένες κατοικίες.
  • Χώροι κτηνοτροφικών εφαρμογών.
  • Hi tech κατοικίες.
  • Εγκαταστάσεις με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και οικολογική συνείδηση.

Ειδικότερα για τον Ελλαδικό χώρο, ο οποίος έχει πολυάριθμα μικρά νησιά και μικρούς οικισμούς, τα αυτόνομα Φ/Β συστήματα έχουν βρει πολλές εφαρμογές, ενώ υπάρχουν ακόμα πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Αποτελούν την ιδανικότερη λύση για περιοχές που βρίσκονται μακριά από το κεντρικό δίκτυο και στις οποίες η διασύνδεσή τους με αυτό θα απαιτούσε τεράστια οικονομικά κεφάλαια.

Το μέγεθος μιας τέτοιας εγκατάστασης, άρα και το κόστος της, εξαρτάται από την εκάστοτε λειτουργία και η κάθε περίπτωση απαιτεί ξεχωριστή μελέτη, ώστε να συμφωνεί με τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη. Συχνή χρήση σημαίνει περισσότερα πάνελ και μεγαλύτερου μεγέθους μπαταρίες από ότι μια αντίστοιχη ελαφριάς χρήσης πχ εξοχική κατοικία. Συνεπώς δεν μιλάμε μόνο για διαφορετικό κόστος αλλά και διαφορετικές απαιτήσεις χώρου και πρόσβασης. Μια υπερδιαστασιολόγηση του συστήματος θα σήμαινε μεγάλο κόστος για τον ιδιοκτήτη χωρίς λόγο, ενώ μια μικρή δεν θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του. Πάντα θα υπάρχει μια χρυσή τομή μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων. Εμείς στην ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε την κατάλληλη εφαρμογή για τις ανάγκες σας.
 

Μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε συγκεκριμένο αριθμό πάνελ έχουμε μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Μέσω του ρυθμιστή τάσης έχουμε αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάλληλα επιλεγμένες συστοιχίες μπαταριών με συγκεκριμένους κύκλους φόρτισης και διανομή σε συνεχές φορτίο.

 Μέσω κατάλληλου αντιστροφέα έχουμε μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο και εξυπηρέτηση των AC καταναλώσεων ή διανομή στο δίκτυο.

Στην δεύτερη περίπτωση και εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το αυτόνομο σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βοηθητική εγκατάσταση και την πλεονάζουσα ενέργεια να την προωθούσαμε στο δημόσιο δίκτυο.

 Τα αυτόνομα αυτά ηλιακά συστήματα μπορούν να συνδυαστούν με ανεμογεννήτριες, μικρές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις είτε εγκαταστάσεις γεωθερμίας και τότε ονομάζονται υβριδικά αυτόνομα συστήματα.

Η σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την διαστασιολόγηση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι η εξής:

  • Γεωγραφικός προσδιορισμός του χώρου εγκατάστασης και συγκέντρωση κλιματολογικών δεδομένων.
  • Προσδιορισμός του είδους χρήσης της εγκατάστασης.
  • Προσδιορισμός των καταναλώσεων της εγκατάστασης.
  • Οικονομοτεχνική μελέτη στην οποία ο ενδιαφερόμενος βλέπει το κόστος, το κέρδος, τους χρόνους απόσβεσης κτλ της επένδυσης του.
  • Κατασκευή του έργου.

 

Η ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ είναι σε θέση να εκπονήσει τη σωστή οικονομοτεχνική μελέτη και μια ποιοτικά άριστη κατασκευή για το δικό σας αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα.