Αρχική | Κατασκευή ΦΒ πάρκου

Συστήματα Feed in Tariff

Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα

H ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ μελετώντας τη στέγη του ακινήτου σας:

 • Προσανατολισμός ακινήτου.

 • Στατικότητα.

 • Στήριξη Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

 • Σκιάσεις από εμπόδια.

 • Ηλεκτρολογική μελέτη,

με τα πιο σύγχρονα προγράμματα και εργαλεία, και προτείνοντας την καλύτερη τεχνοοικονομικά λύση χρησιμοποιώντας τον πιο εγγυημένο εξοπλισμό, σας προσφέρει αξιόπιστη εφαρμογή του φωτοβολταϊκού σας συστήματος. Ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με κορυφαία προϊόντα.

Επενδύοντας στη στέγη σας εξασφαλίζετε:

 • Εγγυημένο εισόδημα για 25 χρόνια, με σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στην ΔΕΗ.
 • Αφορολόγητα έσοδα.
 • Μηδενικό ρίσκο επένδυσης.
 • Προστασία του περιβάλλοντος.

Τα σημαντικότερα σημεία είναι τα εξής:

 • Σταθερή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας.
 • Σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ενέργειας με την ΔΕΗ για 25 έτη.
 • Δεν απαιτείται άνοιγμα βιβλίων στην εφορία.
 • Δεν υπάρχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση.
 • Απλοποίηση των διαδικασιών καθώς πλέον δεν απαιτείται καμία αδειοδότηση από ΡΑΕ - ΥΠΑΝ ΥΠΕΧΩΔΕ παρά μόνο αίτηση προς την τοπική υπηρεσία της ΔΕΗ.
 • Θα γίνεται λογιστικός συμψηφισμός της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας και η πληρωμή θα γίνεται κάθε τετράμηνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Η εταιρία μας παρέχει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη, μελέτη, αδειοδότηση και υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μελέτη φωτοβολταϊκών πάρκων: Περιλαμβάνει ενεργειακή μελέτη, βελτιστοποίηση απόδοσης ΦΒ σταθμού, επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού, καθώς και όλες τις μελέτες εφαρμογής για την κατασκευή των έργων. Χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας λογισμικά αναγνωρισμένα από την βιομηχανία των φωτοβολταϊκών καθώς και η πολύτιμη εμπειρία των στελεχών της εταιρίας μας.

Αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων: Περιλαμβάνει την έκδοση κάθε άδειας που απαιτείται σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ αναλαμβάνει κάθε στάδιο αδειοδότησης ενός φωτοβολταϊκού σταθμού οποιουδήποτε μεγέθους.

Υλοποίηση φωτοβολταϊκών πάρκων: Η συνεργασία μαζί μας πριν και κατά την υλοποίηση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού εξασφαλίζει στον επενδυτή την βέλτιστη επιλογή εξοπλισμού, την άρτια οργάνωση και υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του έργου, τον έλεγχο και την παραλαβή των εργασιών και του εξοπλισμού του έργου, την εξασφάλιση λειτουργικών συμβολαίων συντήρησης.

Φωτοβολταϊκά συστήματα σε επαγγελματικές στέγες

Η ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ αναλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επαγγελματικές στέγες. Το εύρος των υπηρεσιών μας εκτείνεται από την αδειοδοτική διαδικασία επενδύσεων μεσαίας (ως 500kW), αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας (άνω των 500kW) και συμπεριλαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα μέχρι την τελική εγκατάσταση και τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού πάρκου με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Αναλυτικότερα, η εταιρία μας αναλαμβάνει:

 • Tεχνοοικονομική μελέτη.
 • Δειοδοτική διαδικασία του επενδυτικού σχεδίου.
 • Μελέτη υλοποίησης.
 • Υλοποίηση της επένδυσης - εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 • Πιστοποίηση του έργου.
 • Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Παρακολούθηση αποδόσεων & έλεγχος του φωτοβολταϊκού πάρκου.
 • Συντήρηση.

H ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, έχοντας ως γνώμονα την ποιότητα και την μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσής σας, σε συνεργασία με τον διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA Hellas, δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης των έργων της, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62446:2009.

Οι συνεργασίες της εταιρίας μας με προμηθευτές εξοπλισμού κορυφαίας ποιότητας (φωτοβολταϊκά πλαίσια, μετατροπείς, βάσεις στήριξης), η διενέργεια τεχνικά άρτιων μελετών για τον καθορισμό των τεχνοοικονομικών μεγεθών, καθώς και τα δικά μας εξειδικευμένα συνεργεία και το τιθέμενο επίπεδο ποιότητας στην κατασκευή, εξασφαλίζουν στον εκάστοτε επενδυτή όλα τα εχέγγυα για την επένδυσή του.