Αρχική | συστήματα βιορευστών

συστήματα βιορευστών

Ο όρος βιομάζα περιλαμβάνει οποιοδήποτε προϊόν προέρχεται από ζωντανούς  οργανισμούς, φυτικούς και ζωικούς, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας.

 

Χάρη στις νέες τεχνολογίες αιχμής είναι πλέον εφικτή η απευθείας καύση φυτικών ελαίων (π.χ. φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), χωρίς να μετατραπεί σε biodiesel και χωρίς πρόσμιξη με πετρέλαιο ή με διαλύτες. Η καύση πραγματοποιείται σε πετρελαιοκινητήρες ειδικής κατασκευής οι οποίοι σε σύνδεση με την ηλεκτρογεννήτρια σχηματίζουν διάταξη ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) και έχει ως αποτέλεσμα τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας:

  • Παραγωγή Ηλεκτρικής  Ενέργειας - Πώληση στη ΔΕΗ με εγγυημένη τιμή 0,198€/KWh για 27 έτη για παραγωγικές μονάδες ισχύος ≤1 MW  (ΦΕΚ 4254 - 7/4/2014).
  • Εκμετάλλευση της Παραγωγής Θερμότητας κατά την παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα η θερμότητα που εκλύεται κατά την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να αξιοποιηθεί για την θέρμανση των εσωτερικών χώρων και για χρήση Ζεστού Νερού με μηδενικό κόστος).

Η λειτουργία τους βασίζεται στην κατανάλωση φυτικών ελαίων σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, ήτοι συμβατικοί πετρελαιοκινητήρες δοκιμασμένοι ως προς τη συμπεριφορά κατά τη λειτουργία αλλά και τη μακροζωία τους, με χρήση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παράλληλη εκμετάλλευση της παραγόμενης θερμότητας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα γνωστά φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, σογιέλαιο, βαμβακέλαιο κ.λπ.) αλλά και τα λιγότερο γνωστά όπως κραμβέλαιο,  και φοινικέλαιο.

 

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα χρησιμοποιείται ένα Η/Ζ (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) που αποτελείται από έναν κινητήρα diesel και μία ηλεκτρογεννήτρια. Με τις απαραίτητες τεχνικές εργοστασιακές τροποποιήσεις ο κινητήρας diesel μπορεί να χρησιμοποιεί για καύσιμο φυτικά έλαια. Μάλιστα, η ιδέα αυτή δεν είναι καθόλου πρόσφατη, αφού ο αρχικός σχεδιασμός του κινητήρα από τον Rudolf Diesel προέβλεπε τη χρήση φυτικών ελαίων. Πρόκειται για ένα σύστημα που διαθέτει ηχομόνωση και είναι αυτοματοποιημένο, δεδομένου ότι ελέγχεται τόσο η τροφοδοσία όσο και η λειτουργία της μονάδας ενώ υπάρχει και απομακρυσμένη  παρακολούθηση  από το κέντρο ελέγχου του συστήματος.

 

Το φυτικό έλαιο π.χ. κραμβέλαιο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως το «απόλυτο οικολογικό καύσιμο», αφού από την χρήση του, εκπέμπονται ρύποι, σε επίπεδο χαμηλότερο ακόμα και από το ελάχιστο των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με διεθνείς μετρήσεις. Ως καύσιμη ύλη στον ειδικά τροποποιημένο πετρελαιοκινητήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τηγανόλαδα, μετά τη χρήση τους. Τα τηγανόλαδα αποτελούν  επικίνδυνα απόβλητα και απαιτούν ειδική διαχείριση μετά τη συλλογή τους. Χρησιμοποιώντας τα τηγανόλαδα ως καύσιμη ύλη όχι μόνο ελαχιστοποιείται το κόστος διαχείρισής τους, αλλά και αξιοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας.

 

Αποστολή τιμοκατάλογου, προϊόντων και υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας,

άμεσα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.