Αρχική | συστήματα αντιστάθμισης ισχύος

συστήματα αντιστάθμισης ισχύος

Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εκτός από την ενεργό ισχύ για την λειτουργεία τους, καταναλώνουν και άεργο ισχύ. Οι δύο μορφές ισχύος παρέχονται από το δίκτυο της ΔΕΗ με τις ανάλογες χρεώσεις, γεγονός που αποτελεί ελαχιστοποίηση των πηγών ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς παραγωγής και αυξημένο κόστος στους καταναλωτές.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε συστοιχίες πυκνωτών αυτόματης αντιστάθμισης άεργου ισχύος, οι οποίες παρέχουν την απαιτούμενη άεργο ισχύ στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χωρίς την συνδρομή του δικτύου της ΔΕΗ με τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Μείωση της ζήτησης σε ισχύ (KVA).
  • Αύξηση της διαθέσιμης ενέργειας στο δευτερεύον των μετασχηματιστών.
  • Μείωση της πτώσης τάσης και των απωλειών στα καλώδια διανομής.
  • Αύξηση του συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης ≥0,97.
  • Εμφανώς μειωμένο κοστολόγιο στην τιμολόγηση της ΔΕΗ, γεγονός που αποσβένει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η αντιστάθμιση άεργου ισχύος πραγματοποιείται αυτόματα σειριακά σε ένα έως έξι βήματα, ανάλογα με την τρέχουσα κατανάλωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Έτοιμοι πίνακες διόρθωσης συνημίτονου, με τους απαραίτητους πυκνωτές, όργανο αυτομάτου μεταγωγής (3 – 4 – 6 – 8 – 12 βημάτων), ρελέ πυκνωτών και όλα τα λοιπά αναγκαία παρελκόμενα, σε μεταλλικούς πίνακες βαμμένους με εποξική βαφή RAL 7032.

 Αποστολή τιμοκατάλογου, προϊόντων και υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας, άμεσα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.