Αρχική | συστήματα αδιάλειπτης ισχύος

συστήματα αδιάλειπτης ισχύος

Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS φροντίζουν την εξομάλυνση των μεταβατικών φαινόμενων, όπως η διακοπή τροφοδοσίας και οι βυθίσεις τάσεις που εμφανίζονται στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτρονικές διατάξεις (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers) έχουν ανάγκη να προστατεύονται από τα μεταβατικά φαινόμενα της τροφοδοσίας και την άμεση αποκατάσταση της. Τα UPS εκτελούν δύο κύριες λειτουργίες με στόχων την προστασία των φορτίων που τροφοδοτούν:

  • Αποθηκεύουν ενέργεια σε συσσωρευτές για την τροφοδότηση του φορτίου σε περίπτωση απουσίας του δικτύου τροφοδοσίας.

  • Βελτιώνουν την ποιότητα της παραγόμενης εναλλασσόμενης τάσης έτσι ώστε να προκύπτει μία κατά το δυνατόν ιδανική ημιτονοειδής κυματομορφή με σωστή τιμή και συχνότητα για την τάση τροφοδοσίας.

Η πρόοδος της τεχνολογίας στον τομέα των ηλεκτρονικών ισχύος βοήθησε σημαντικά και στην ανάπτυξη των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος.

Η εταιρία μας έχει καταρτισμένο προσωπικό για την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος, ικανό να εξυπηρετήσει την κάθε σας ανάγκη.

Αποστολή τιμοκατάλογου, προϊόντων και υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας, άμεσα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.