Αρχική | σύστημα TED

σύστημα TED

Επιχειρήσεις και σπίτια σήμερα διερευνούν τεχνικές και μεθόδους, προκειμένου να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι μία εβδομάδα αποτελείται από 168 ώρες, πόσες από αυτές τις ώρες είναι η επιχείρηση ανοιχτή και ποια είναι η κατανάλωση ρεύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες; Ας αναλογιστούμε ακόμη και τη χρήση της stand-by λειτουργίας όλων των συσκευών, για τις υπόλοιπες ώρες και πόσο χρεωνόμαστε επιπλέον για την άσκοπη αυτή λειτουργία.

Τι προτείνουμε…

Η εταιρία μας, προσφέρει ένα έξυπνο εργαλείο μέτρησης και εξοικονόμησης της κατανάλωσης ρεύματος, προκειμένου οι χρήστες να έχουν αφενός μεν ολοκληρωμένη εικόνα στο τι ακριβώς ξοδεύουν σε επίπεδο συσκευής, αφετέρου να ελαττώσουν άμεσα τα λειτουργικά τους κόστη με τη σωστή χρήση των συσκευών αυτών. Παράλληλα, μέσω του συστήματος, επιτυγχάνεται ορθή χρήση όλων των συσκευών που καταναλώνουν ρεύμα και ουσιαστική συμβολή στη μείωση της εκπομπής CΟ2 στο περιβάλλον. Ιδιαίτερα εύχρηστο και απλό στην εγκατάσταση, το σύστημα δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής ή ηλεκτρολογίας και επιστρέφει την επένδυση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Άμεση επιστροφή επένδυσης

Ο χρόνος της επιστροφής στην επένδυσή σας ποικίλλει ανάλογα με την επιλογή εγκατάστασης, τον αριθμό των συνδεόμενων συσκευών, καθώς και την τιμολογιακή πολιτική του ενεργειακού σας παρόχου. Ανάλογα με τα στοιχεία αυτά ο χρόνος επιστροφής της επένδυσης μπορεί να είναι από 6 έως 18 μήνες. Το σύστημα μετράει την κατανάλωση, τα κόστη και την εκπομπή του CO2 για κάθε συσκευή που συνδέεται στο δίκτυο. Επιπλέον, σας επιτρέπει να κλείσετε αυτόματα τις συσκευές με χρονοπρογραμματισμό ή μέσω μηχανισμού stand - by killer. Ωστόσο, το λογισμικό Source προστατεύει κάποιες συσκευές όπως computers, servers από το να κλείνουν αυτόματα.

Σύντομη Περιγραφή του Συστήματος

Το σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελείται από μια σειρά έξυπνων συσκευών, από αισθητήρες και από κατάλληλο λογισμικό για την διαχείριση αυτών.

Οι συσκευές έχουν ως αποστολή αφενός να μετρούν τη κατανάλωση ενέργειας και αφετέρου να ενεργοποιούν ή διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Τοποθετούνται στην πρίζα, στον ηλεκτρολογικό πίνακα ή σε οποιοδήποτε σημείο του κυκλώματος (καλωδίου) και μετρούν την ενέργεια που διέρχεται μέσω αυτών. Οι μετρήσεις αποθηκεύονται προσωρινά μέσα στις ίδιες τις συσκευές, και όταν βρεθεί στην εμβέλεια τους ένα ειδικό USB stick, τα δεδομένα μεταδίδονται σε αυτό μέσω ασύρματου δικτύου (Zigbee 2,4GHz). Από το USB Stick τα δεδομένα μεταφέρονται στον υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται και το λογισμικό του, το οποίο και αναλαμβάνει την επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων.

Οι κανόνες λειτουργίας των συσκευών (πότε επιτρέπουν την διέλευση ηλεκτρικής ενέργειας και πότε όχι, κάτω από ποιες συνθήκες σε συνδυασμό με τους αισθητήρες, κ.λπ.) διατυπώνονται στο λογισμικό του συστήματος και στη συνέχεια μεταφέρονται ασύρματα και αποθηκεύονται τοπικά στις ίδιες τις συσκευές.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα του Συστήματος

Το προτεινόμενο σύστημα προσφέρει ενδιαφέροντα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως:

 • Ασύρματη Επικοινωνία: Το γεγονός ότι η επικοινωνία του δικτύου είναι ασύρματη, συνεπάγεται μείωση του κόστους διαχείρισης και εγκατάστασης: δεν απαιτείται καλωδίωση, επιτρέπει την εύκολη τροποποίηση ή επέκταση της εγκατάστασης, ενώ σε περίπτωση μετακόμισης οι συσκευές απεγκαθίστανται και μεταφέρονται στη νέα έδρα. Η ευελιξία και η ευκολία μεταφοράς του συνολικού δικτύου, καθιστούν το σύστημα ένα από τα πλέον δημοφιλή και ελκυστικά συστήματα διαχείρισης ενέργειας.
 • Παροχή Πληροφόρησης ακόμη και σε επίπεδο θέσης εργασίας ή πρίζας: Το σύστημα έχει την δυνατότητα να παρέχει πληροφόρηση για την κατανάλωση, ακόμη και σε επίπεδο πρίζας ή θέσης εργασίας. Με τα δεδομένα αυτά δίνεται απάντηση στο πως, που και γιατί καταναλώνεται η ενέργεια και βοηθούν σημαντικά στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την πολιτική διαχείρισης.
 • OFF LINE Λειτουργία Συστήματος: Ο σχεδιασμός του συστήματος έχει γίνει με γνώμονα την ευαισθησία στο περιβάλλον και στην υπερβολική κατανάλωση ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, η λειτουργία του δεν απαιτεί από τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό να παραμένει ανοιχτός. Κάθε συσκευή διαθέτει μνήμη flash, η οποία μπορεί να διατηρήσει δεδομένα μέχρι και ένα έτος, ενώ και ο χρονοπρογραμματισμός της λειτουργίας των συσκευών διατηρείται στην μνήμη. Όταν οι συσκευές «δουν» το USB stick του συστήματος on-line αποστέλλουν ασύρματα τα δεδομένα που διατηρούν, και αδειάζουν την εσωτερική τους μνήμη.
 • Ανοιχτή Αρχιτεκτονική: Ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιεί ανοιχτά πρότυπα και πρωτόκολλα σύγχρονων τεχνολογιών, μέσω του ενσωματωμένου Web Server που διαθέτει το λογισμικό. Το σύστημα μπορεί να συνδεθεί με άλλες εφαρμογές και συστήματα ή και με εργαλεία data mining ή business intelligence με χρήση των πλέον δημοφιλών μεθόδων (XML, Web Services, κ.λπ.). Επίσης, μπορούν να ενσωματωθούν χαρακτηριστικά όπως είναι η διαχείριση συσκευών μέσω μηνυμάτων SMS, οι embedded mobile εφαρμογές, τα IP phones κ.λπ.
 • Μικρός Χρόνος Απόσβεσης: Ο χρόνος απόσβεσης, σύμφωνα με τα δεδομένα και την εμπειρία που υπάρχει και στην Ελλάδα, κυμαίνεται από 12 μέχρι 36 μήνες, δίνοντας μια πολύ ενδιαφέρουσα επένδυση.
  Οφέλη της Επιχείρησης από την Λειτουργία του Συστήματος
 • Απόκτηση γνώσης σχετικά με την λειτουργία και τις καταναλώσεις των ηλεκτρικών συσκευών.
 • Λήψη άμεσων αποτελεσμάτων, από την έναρξη της λειτουργίας.
 • Παρακολούθηση των ηλεκτρικών συσκευών σε πραγματικό χρόνο και με δυνατότητα άμεσων διορθωτικών παρεμβάσεων.
 • Προγραμματισμός λειτουργίας κτιρίου και έλεγχος αποτελεσμάτων.
 • Ιστορικά στοιχεία και αναφορές.
 • Ευαισθητοποίηση εργαζομένων.

Αποστολή τιμοκατάλογου, προϊόντων και υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας, άμεσα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.