Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ | Συντήρηση Η/Ζ

Συντήρηση Ηλεκτρογεννητριών

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα πρέπει να συντηρούνται συμφώνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή των κινητήρων και γεννητριών των Η/Ζ. Το είδος των εργασιών συντήρησης του κινητήρα και της γεννήτριας ποικίλει και προκύπτει από τις ώρες λειτουργίας του Η/Ζ.

Έτσι για Η/Ζ συνεχούς λειτουργίας το πρόγραμμα συντήρησης θα είναι αρκετά τακτικό και θα προκύπτει από το manual του κατασκευαστή κινητήρων και γεννήτριας του Η/Ζ ενώ για Η/Ζ λειτουργίας stand by το πρόγραμμα που θα εφαρμόζεται θα είναι μια γενική συντήρηση το χρόνο στο κινητήρα και τη γεννήτρια και επιπλέον έλεγχοι καλής λειτουργίας ανά διαστήματα.

Η συχνότητα έλεγχου καλής λειτουργίας του Η/Ζ προκύπτει από αρμόδιο μηχανικό ο οποίος αφού λάβει υπόψη παραμέτρους όπως την κρισιμότητα της εγκατάστασης, τις συνθήκες του περιβάλλοντος όπου λειτουργεί το Η/Ζ, το είδος του εξοπλισμού του Η/Ζ και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εγκατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως για τη διασφάλιση καλής λειτουργίας των stand by Η/Ζ θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

  • Εκκίνηση του Η/Ζ για 10 λεπτά το μήνα
  • Τακτικός έλεγχος κάθε τρίμηνο
  • Ετήσια συντήρηση του Η/Ζ με καθαρισμό - αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών