Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ | Συντήρηση Φ/Β

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η πολύχρονη εμπειρία μας μπορεί να διασφαλίσει την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ώστε να αποφέρει τη μέγιστη δυνατή απόδοση στον επενδυτή-παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό παρέχουμε πακέτα συντήρησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του φωτοβολταϊκού σταθμού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών και τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί.

Η συντήρηση των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου.

Η τακτική ετήσια συντήρηση του φωτοβολταικού πάρκου προτείνεται από όλους τους κατασκευαστές των υλικών που απαρτίζουν το φωτοβολταϊκό πάρκο.

Η σωστή συντήρηση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου έχει σαν αποτέλεσμα τα παρακάτω:

 • Τη μείωση των βλαβών και συνεπώς τη μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Μεγιστοποίηση της απόδοσης λειτουργίας της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου
 • Επέκταση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού
 • Καταγραφή και τήρηση ημερολογίου κατάστασης-λειτουργίας εξοπλισμού

Η συντήρηση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου περιλαμβάνει κυρίως τις παρακάτω εργασίες:

 • Συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης, τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο
 • Συντήρηση Inverter, τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο
 • Έλεγχος DC String Box, τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο
 • Περιοδικός Έλεγχος & καταγραφή φορτίων - έλεγχος απόδοσης πάρκου
 • Θερμογραφικός έλεγχος εξοπλισμού και όπου αυτό κριθεί απαραίτητο
 • Καθαρισμός πάνελ, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο
 • Καθαρισμός του γηπέδου από χόρτα κλπ. τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο
 • Έλεγχος διατάξεων προστασίας - καμερών
 • Άμεση επέμβαση για έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών

Τα προγράμματα συντήρησης δύναται να τροποποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις σας και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης