Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, έχοντας πολυετή εμπειρία στο τομέα της κατασκευής ενεργειακών έργων παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την σωστή και αποτελεσματική προληπτική αλλά και επεμβατική συντήρηση τους.

Η εταιρία μας έχει αναπτύξει συνεργεία συντήρησης σε Πανελλαδική κλίμακα ώστε να εξασφαλίζει την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων.

Στόχος μας είναι η αδιάλειπτη παρακολούθηση των έργων και η σωστή συντήρηση τους, με την οποία επιτυγχάνεται :

  • Μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης.
  • Άμεση διάγνωση για πιθανές βλάβες και αποκατάσταση τους.
  • Μείωση της καταπόνησης του εξοπλισμού και επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του.
  • Τήρηση των όρων που θέτουν οι κατασκευαστές του εξοπλισμού για την διατήρηση των εγγυήσεων του.
  • Μείωση της πιθανότητας ζημιών από πυρκαγιές λόγω βραχυκυκλωμάτων από χαλαρές συνδέσεις καλωδίων κ.λπ.
  • Εκπλήρωση των απαιτήσεων των ασφαλιστικών φορέων για συμβόλαια συντήρησης.
  • Αύξηση της μεταπολιτικής αξίας του έργου.