Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΛΕΓΧΟΙ | Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Πιστοποιήσεις - Επανέλεγχοι ΔΕΗ

Οι επανέλεγχοι ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γίνονται ανά τακτά διαστήματα και συμφώνα με την ελληνική νομοθεσία τα διαστήματα επανελέγχου μπορεί να είναι από ένα έτος (μεγάλα κτίρια με συνάθροιση κοινού) έως και δώδεκα έτη (κατοικίες).

Για απλές περιπτώσεις κατοικιών το πιστοποιητικό ΔΕΗ μπορεί να εκδοθεί αυθημερόν ενώ για περιπτώσεις μεγάλων κτιρίων ή συγκροτημάτων θα απαιτηθεί μεγαλύτερο διάστημα ανάλογα το μέγεθος αυτού και τις πολυπλοκότητας των εγκαταστάσεων.

Σε κάθε περίπτωση πάντως θα απαιτηθεί επίσκεψη για αυτοψία στο χώρο ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση των σχετικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας του ΕΛΟΤ και της ΔΕΗ ώστε να εκδοθεί το σχετικό έγγραφο.

Η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει την έκδοση πιστοποιητικών προς τη ΔΕΗ, πιστοποιητικών επανέλεγχου μεγάλων εγκαταστάσεων αλλά και ηλεκτρομηχανολογική κάλυψη εγκατάστασης με ετήσια σύμβαση.