Αρχική | Οικονομικότερη θέρμανση με αντλία θερμότητας.

Οικονομικότερη θέρμανση με αντλία θερμότητας.

Οι αντλίες θερμότητας είναι ο οικονομικότερος τρόπος θέρμανσης σε σχέση με τις υπόλοιπες λύσεις. Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνουμε σε σχέση με έναν συνήθη λέβητα πετρελαίου είναι της τάξης του 70%. Για παράδειγμα μία μονοκατοικία 100τ.μ που καταναλώνει ετησίως 1,5 τόνο πετρέλαιο θα πληρώσει 1,23€ x 1.500 lt = 1.845,00€. Σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το κόστος θέρμανσης με αντλία θερμότητας ανέρχεται στο 1/3 του κόστους θέρμανσης με πετρέλαιο. Το αποτέλεσμα είναι, ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας να δαπανήσει μόλις 615,00€ για θέρμανση με αντλία θερμότητας. Η εξοικονόμηση είναι μεγάλη, με συνέπεια ο χρόνος απόσβεσης να είναι μικρός.

Αντλίες θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών.

Η αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών (55°C θερμοκρασία προσαγωγής νερού) αποτελεί καλή επιλογή σε σχέση με το κόστος αγοράς της. Μπορεί να καλύψει μέχρι 100τ.μ κατοικία. Συνδυάζει την θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Συστήνεται για θέρμανση και ψύξη με fan-coils ή δροσισμό με ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης.

Αντλίες θερμότητας μέσων θερμοκρασιών.

Η αντλία θερμότητας  μεσαίων θερμοκρασιών (65°C θερμοκρασία προσαγωγής νερού) αποτελεί καλύτερη επιλογή σε σχέση με το κόστος αγοράς της. Μπορεί να καλύψει μέχρι 180τ.μ κατοικία. Συνδυάζει την θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αντικαθιστά τον υφιστάμενο λέβητα (πετρελαίου, βιομάζας, ξύλου, κ.λπ.), χωρίς έξτρα εργασίες και συνδέεται με τις υπάρχουσες σωληνώσεις με τα καλοριφέρ (σωμάτων πάνελ ή φέτες, fan-coils ή ενδοδαπέδια θέρμανση).

Αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών.

Η αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών (85°C θερμοκρασία προσαγωγής νερού) αποτελεί την βέλτιστη  επιλογή σε σχέση με το κόστος αγοράς της (value for money). Μπορεί να καλύψει μέχρι 100τ.μ κατοικία. Συνδυάζει την θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Συνδυάζει την θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αντικαθιστά τον υφιστάμενο λέβητα(πετρελαίου, βιομάζας, ξύλου, κ.λπ.), χωρίς έξτρα εργασίες και συνδέεται με τις υπάρχουσες σωληνώσεις των σωμάτων πάνελ ή φέτες (καλοριφέρ).

Γιατί αντλίες υψηλών θερμοκρασιών?

Οι αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών σε τιμή είναι πιο ακριβές από τις αντλίες θερμότητας χαμηλών ή μεσαίων θερμοκρασιών. Τις επιλέγουμε όταν χρειαζόμαστε θερμοκρασίες ζεστού νερού μεγαλύτερες από 60°C.  Έχουν καλύτερη απόδοση COP και καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα από τις αντλίες χαμηλών θερμοκρασιών όταν παράγουν ζεστό νερό άνω των 60-65°C. Απλοϊκά μπορούμε να πούμε ότι μια αντλία υψηλών θερμοκρασιών (80°C) «δουλεύει χαλαρά» με οικονομία στους 60-65°C ενώ μια χαμηλών «τα δίνει όλα» και καίει παραπάνω. Η υψηλών θερμοκρασιών αντλία θερμότητας είναι διβάθμια δηλαδή λειτουργεί με 2 συμπιεστές, και έτσι επιτυγχάνει θερμοκρασία νερού εξόδου 80°C ακόμα και εξωτερικές θερμοκρασίες -15°C. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι αντλίες θερμότητας που δουλεύουν με μόνο ένα συμπιεστή.

Συνιστάται μελέτη θερμικών απωλειών και μέτρηση των σωμάτων από εξειδικευμένο μηχανικό, πριν προβείτε σε εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης.

 

Αποστολή τιμοκατάλογου, προϊόντων και υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας,

άμεσα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.