Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | Πυρασφάλειας

Μελέτες Πυρασφάλειας

Η μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητική και παθητική) και ο έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1988. Η μέριμνα για τα θέματα πυροπροστασίας συμβάλλει στην άμεση κατάσβεση πυρκαγιών χωρίς προβλήματα ή ελλείψεις και στην ορθή εκκένωση των χώρων, ενώ η οργάνωση της πυρασφάλειας συμβάλλει στην πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς στην επιχείρηση.

Η εταιρία μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων.
  • Επιτόπιο έλεγχο της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης, παρέχοντας την απαιτούμενη από την ελληνική νομοθεσία τεκμηρίωση.
  • Σύνταξη Σχεδίων Εκκένωσης Εγκαταστάσεων Σχεδίων Εκκένωσης Εγκαταστάσεων.
  •  Μελέτες Σήμανσης Ασφαλείας - Οδεύσεων Διαφυγής.
  •  Εκπαίδευση Ομάδων Πυρασφάλειας.
  •  Υποστήριξη για την διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας.