Αρχική | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ | Εναλλακτικός Πάροχος Η/Ε | Green Energy

Green Energy

Η GREEN δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες που είναι συνδεδεμένοι υπό χαμηλή (ΧΤ) και μέση τάση (ΜΤ).Προσφέρει γρήγορες διαδικασίες αλλαγής προμηθευτή, ανταγωνιστικές τιμές και παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Βάσει της Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας 200 MW (αριθμός μητρώου 29XGRENVENERNET8), αγοράζει ηλεκτρικό ρεύμα από τον ΔΕΣΜΗΕ και το προμηθεύει σε Έλληνες καταναλωτές μέσω του υπάρχοντος Εθνικού Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής Ενέργειας. Για τον τελικό καταναλωτή δεν υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση, κανένα κόστος ενεργοποίησης και καμία τεχνική παρέμβασης στην υποδομή του Δικτύου και του Μετρητή του κατά τη μεταφορά του στο Δίκτυο της GREEN.

Σήμερα ο Έλληνας Επιχειρηματίας ή Οικιακός Καταναλωτής μπορεί να διαλέξει την GREEN ως προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος για την εταιρία του μειώνοντας το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής του ή του νοικοκοιριού του.

Η GREEN δραστηριοποιείται και στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Βάσει της Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας 200 MW (AΔ-01637) που διαθέτει,  η δραστηριότητα της περιλαμβάνει εισαγωγές, εξαγωγές και διαμετακομίσεις ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος και των γειτονικών χωρών της Ιταλίας, Αλβανίας, Βουλγαρίας, ΠΓΔΜ και Τουρκίας. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη τόσο όσον αφορά τις ποσότητες ενέργειας που εμπορεύεται όσο και για την γενικότερη δραστηριότητα της στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Μέσω της εγγραφής της στο Ιταλικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (GME) είναι σε θέση να εισάγει και να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω της διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση. Παράλληλα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην ΠΓΔΜ και στη Σερβία ιδρύοντας τις θυγατρικές εταιρείες “GREEN ENERGY TRADING DOOEL SKOPJE” και “GREEN ENERGY TRADING DOO BEOGRAD”.

Η GREEN σε καθημερινή βάση πραγματοποιεί συναλλαγές στα παρακάτω χρηματιστήρια ενέργειας:

Στο άμεσο μέλλον, η GREEN στοχεύει να επεκτείνει το δίκτυο συνεργατών της και να αυξήσει τη δραστηριότητά της λειτουργώντας με τον πλέον αξιόπιστο και ευέλικτο τρόπο προς όφελος των πελατών και των προμηθευτών της. Παράλληλα σκοπεύει να επενδύσει περαιτέρω στην ίδρυση νέων θυγατρικών εταιρειών στην περιοχή της Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης.