Αρχική | φωτοβολταϊκά συστήματα stand alone

φωτοβολταϊκά συστήματα stand alone

Τα αυτόνομα συστήματα παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Λαμβάνουν την ενέργεια από τον ήλιο με την βοήθεια των φωτοβολταϊκών πάνελ (ή ανεμογεννήτρια - άνεμος) και την διοχετεύουν στις μπαταρίες. Από εκεί διανέμεται η ενέργεια στα ηλεκτρικά φορτία αφού μετατραπεί σε κατάλληλη μορφή από έναν αντιστροφέα τάσης (DC σε AC). Τα συστήματα αυτονομίας χρησιμοποιούνται κυρίως σε κτίρια που δεν έχουν ΔΕΗ όπως εξοχικά, τροχόσπιτα, τροχοβίλες, αγροικίες που είτε είναι μη νόμιμα κατασκευασμένες, είτε βρίσκονται μακριά από το δημόσιο δίκτυο.

Πολλές φορές ανάλογα με την τοποθεσία και το αιολικό δυναμικό της υπάρχει υποβοήθηση από ανεμογεννήτρια και το σύστημα ονομάζεται υβριδικό, ενώ πολύ συχνά προστίθεται φορτιστής μπαταριών για την φόρτιση με την βοήθεια γεννήτριας υγρών καυσίμων. Εκτός από τα πάνελ σημαντικά τμήματα ενός τέτοιου συστήματος είναι ο ρυθμιστής φόρτισης που ελέγχει την φόρτιση και εκφόρτιση των μπαταριών και οι μπαταρίες.

Η μελέτη και εγκατάσταση ενός αυτόνομου συστήματος είναι εξαιρετικά απαιτητική και προτείνεται η επιλογή έμπειρου μηχανικού για την εκπόνησή τους. Ο υπολογισμός ενός συστήματος αυτονομίας συνίσταται κυρίως στην καλή καταγραφή των καταναλώσεων του χρήστη με ιδιαίτερη προσοχή στην εποχιακή περίοδο μέγιστης χρήσης και στον τρόπο λειτουργίας του κτιρίου. Η επιλογή των μπαταριών είναι το πιο κρίσιμο ίσως κομμάτι της σχεδίασης ενός αυτόνομου συστήματος καθώς έχουν πεπερασμένο χρόνο ζωής ο οποίος διαφοροποιείται αισθητά ανάλογα με το είδος και την ποιότητα της μπαταρίας. Έτσι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες οι μπαταρίες κλειστού και ανοιχτού τύπου. Οι πρώτες έχουν μικρούς χρόνους ζωής (3-5 χρόνια) αλλά δεν χρειάζονται συντήρηση ενώ οι δεύτερες μεγαλύτερους χρόνους ζωής (5-15 χρόνια) όμως είναι πιο απαιτητικές στη συντήρηση.

Η απόσβεση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού μπορεί να γίνει ακόμη και από την πρώτη μέρα λειτουργίας, σε περιπτώσεις που το κόστος διασύνδεσης με ΔΕΗ για παράδειγμα ξεπερνάει τις 50.000€ και ένα αυτόνομο σύστημα με φωτοβολταϊκά κοστίζει 40.000€ δεν κερδίζει ο χρήστης μόνο τα πάγια αλλά και το αρχικό κόστος διασύνδεσης.

 Αποστολή τιμοκατάλογου, προϊόντων και υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας, άμεσα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.