Αρχική | φίλτρα αρμονικών συνιστωσών του ρεύματος.

φίλτρα αρμονικών συνιστωσών του ρεύματος.

 

Το ρεύμα που θα απορροφηθεί από το δίκτυο τροφοδοσίας εξαρτάται από το φορτίο που τροφοδοτείται. Σε ένα φορτίο μιας ωμικής αντίστασης (γραμμικό φορτίο) το ρεύμα από το οποίο διαρρέεται έχει την ίδια κυματομορφή με την τάση της πηγής τροφοδοσίας, περίπου ημιτονοειδή.

Σε ένα μη γραμμικό φορτίο (κινητήρας) η συνολική αντίσταση αλλάζει με την μεταβολή της τάσης και εμφανίζεται ένα μη ημιτονοειδές πλέον ρεύμα. Τα αρμονικά ρεύματα παράγονται από τα μη γραμμικά φορτία. Τα αρμονικά ρεύματα είναι οι συνιστώσες του ρεύματος με συχνότητα πολλαπλάσια της συχνότητας τροφοδοσίας 50Hz με την οποία τροφοδοτείται το εκάστοτε φορτίο.

Εξαιτίας των αρμονικών συνιστωσών 3ης τάξης δημιουργούνται προβλήματα όπως:

  • Αύξηση απωλειών στο δίκτυο.
  • Μείωση του χρόνου ζωής των μετασχηματιστών.
  • Μείωση του χρόνου ζωής των πυκνωτών που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση του συνημιτόνου.
  • Ανωμαλίες στη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών.

Ο περιορισμός των αρμονικών συνιστωσών 3ης τάξης επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων φίλτρων, τα οποία εγκαθίστανται στην είσοδο του δικτύου τροφοδοσίας και με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί περιορισμός έως και 95% του ρεύματος των 150Hz  (3η αρμονική) που διαρρέει τον ουδέτερο αγωγό.

Αποστολή τιμοκατάλογου, προϊόντων και υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας, άμεσα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.