Αρχική | αιολικά συστήματα

αιολικά συστήματα

Ο άνεμος είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο προκαλείται από την περιστροφή της γης, την διαφορά πίεσης στην ατμόσφαιρα και τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των υδάτων και της στεριάς.

Από τα αρχαία χρόνια, η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και τις ανάγκες του ανθρώπου. Αρχικά με τους ανεμόμυλους και τα ιστιοφόρα σκάφη και, πλέον, στη σύγχρονη εποχή η μετατροπή αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Η εταιρία μας  προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την προστασία εγκαταστάσεων παραγωγής αιολικής ενέργειας:

  • MCBs ειδικών εγκαταστάσεων. Θερμική και μαγνητική προστασία των καλωδιώσεων και των μηχανημάτων, τόσο στην AC πλευρά όσο και στη DC πλευρά.

  • Διακόπτες Φορτίου AC/DC. Ένας διακόπτης φορτίου δίνει την δυνατότητα απομόνωσης του φορτίου από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

  • Inverter. Ο μετατροπέας τάσεως είναι η μονάδα όπου μέσω ηλεκτρονικών ισχύος και γεφυρών μετατρέπει την παραγόμενη DC τάση σε AC.

  • Όργανα παρακολούθησης. Μετρητές ενέργειας, Αναλυτές δικτύου και όλων των ηλεκτρικών μεγεθών, Συστήματα άμεσης ή απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου όλων των ηλεκτρικών μεγεθών.

  • Προστασία Υπερτάσεων. Καθότι η εγκατάσταση είναι εξολοκλήρου εκτεθειμένη σε όλα τα καιρικά φαινόμενα και λόγω όλων των φορτίων που διαχειρίζεται, η αντικεραυνική προστασία από υπερτάσεις και υπερεύματα τόσο περιβαλλοντικών παραγόντων τόσο και του κυκλώματος θεωρείται αναγκαία.

  • Ερμάρια τοποθέτησης. Τα πολυεστερικά ερμάρια, ενισχυμένα με ίνες υάλου και με εγγυήσεις 20 χρόνων, είναι το πλέον πιο σημαντικό κομμάτι της εγκατάστασης καθώς φιλοξενεί όλες τις συσκευές του κυκλώματος προστασίας.

Αποστολή τιμοκατάλογου, προϊόντων και υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας, άμεσα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.