Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας για :

 • Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες.
 • Καταστήματα.
 • Χώρους αναψυχής και αθλητισμού

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών για κάθε τεχνικό έργο και αναλυτικότερα για την κατασκευή :

 • Μονοκατοικιών.

 • Πολυκατοικιών.

 • Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών χώρων.

 • Καταστημάτων.

 • Κτιρίων Γραφείων.

 • Χώρων αναψυχής και αθλητισμού.

Επίσης αναλαμβάνουμε οικοδομικές άδειες για:

 • Αλλαγή χρήσης χώρων.

 • Επισκευή.

 • Προσθήκη.

 • Ενίσχυση.

 • Κατεδάφιση.

 • Εργασίες μικρής κλίμακας.